Giáo viên tiếng Anh

  • Là người truyền cảm hứng học tập.

  • Có khả năng đánh giá và lên kế hoạch cho mỗi học viên

  • Có khả năng giao tiếp tốt cả tiếng Anh và tiếng Việt.

  •  Là người cởi mở, luôn tận tình trong công việc.

  • ​Có kinh nghiệm trong lĩnh vực đào tạo ngoại ngữ tối thiểu 2 năm.

Contact

(+84) 346.29.6666

Follow

©2018 by Times Edu.