Về Times Edu

From home to the world

Times Edu là trung tâm tiếng Anh đầu tiên ở Hà Nội hoạt động trong lĩnh vực giảng dạy tiếng Anh tại nhà. Chúng tôi cung cấp dịch vụ học tiếng Anh một thầy một trò – Một phương pháp học tập cực kỳ hiệu quả và tinh gọn. 

Times Edu được thành lập vào đầu năm 2018 tại Hà Nội bởi những con người muốn thay đổi sự chậm tiến của giáo dục truyền thống trong lĩnh vực đào tạo và  giảng dạy ngoại ngữ. Times Edu mong muốn xây dựng một nền tảng giáo dục lấy định hướng làm trọng tâm. Vì vậy, tầm nhìn của Times Edu là trở thành một môi trường giáo dục tại nhà chuyên nghiệp mà ở đó học viên được định hướng bài bản về phương pháp học tập ngoại ngữ, phát triển tư duy và gợi mở tính cách sáng tạo.