Search

Các mẹo/ các cách ghi nhớ từ vựng tiếng anh hiệu quả?Có thể thấy đa phần các bạn học sinh, sinh viên học từ vựng theo kinh nghiệm… của

giáo viên, hoặc học một cách máy móc là ghi ghi, chép chép và lẩm nhẩm đọc từ. Kết

quả là nhớ ngay tức khắc và cũng quên ngay tức thời! Vậy làm thế nào để có cách học

nhanh từ vựng tiếng Anh?


Đừng tra nghĩa, hãy đoán nghĩa của từ

Một điều dễ thấy là, khi bắt gặp một từ mới, các bạn thường áp dụng cách học

từ vựng tiếng Anh nhất là nhanh chóng tra từ điển để xem nghĩa của từ đó là gì.

Nhưng các bạn không biết rằng, bằng cách như vậy, bạn đã thua ngay từ khi bắt

đầu con đường học từ vựng tiếng Anh. Vậy có kinh nghiệm học từ vựng tiếng

Anh nào không? Thay vì tra nghĩa, hay tập đoán nghĩa của từ bằng cách xem

văn cảnh của câu. Hoặc đơn giản hơn là tìm kiếm từ đó trên Google Images.

Đây là một công cụ tìm kiếm hình ảnh của Google. Bằng cách này, bạn có thể

nhìn thấy hình ảnh trực quan của từ vựng tiếng Anh đó và đoán nghĩa. Rất đơn

giản, hãy thử với từ calendar.

Nhìn hình ảnh, bạn sẽ dễ dàng đoán được calendar có nghĩa là lịch. Thật đơn

giản phải không nào?

Não bộ con người luôn ưu tiên việc ghi nhớ hình ảnh. Vì vậy, khi gắn một từ với

hình ảnh của nó, bạn sẽ nhớ từ lâu hơn 30%. Cách nhớ lâu từ vựng tiếng

Anh bằng hình ảnh này rất hiệu quả.


Tra từ điển và học cách phát âm

Bí kíp thứ hai để học từ vựng tiếng Anh nhớ lâu đó chính là phải nhớ được âm

thanh và hình dạng của từ vựng. Tức cách viết và phát âm của từ đó.

Hiện nay, có rất nhiều từ điển trực tuyến giúp bạn vừa tra nghĩa, vừa tra được

cách phát âm chuẩn (có kèm cả audio phát âm). Bạn có thể tham khảo từ điển

Vdict. Đây là từ điển khá hữu ích, có cả phiên bản Anh – Việt, Việt – Anh, Anh –

Anh. Ngoài nghĩa và cách phát âm, bạn cũng có thể biết được cách sử dụng

trong một số trường hợp hoặc những giới từ đi kèm (nếu có).


Hãy tận dụng cơ hội để dùng từ đó thật nhiều

Sau khi đã ghi nhớ được mặt chữ, cách phát âm rồi thì hãy sử dụng từ vừa học

bất cứ khi nào có thể. Cách cách học từ vựng tiếng Anh nhanh và nhớ lâu đơn

giản nhất chính là ĐẶT CÂU. Đừng cố gắng sử dụng những cấu trúc câu hoặc

thì ngữ pháp phức tạp, hãy đơn giản hóa mọi thứ để có thể có được cách nhớ

từ vựng tiếng Anh lâu đó chính là cách học tốt từ vựng tiếng Anh.

Ví dụ: calendar – The calendar is on the table.

Ngoài việc đặt câu, hãy sử dụng từ đó thật nhiều lần trong việc giao tiếp với

người khác để nhớ lâu từ vựng tiếng Anh. Hoặc đơn giản là tự nói với bản thân

mình. Cách học từ vựng tiếng Anh dễ nhớ này sẽ giúp bạn tập cách phát âm

chuẩn khi nói từ đó trong một câu và nhớ được văn cảnh sử dụng của từ.

7 views