Lý do các học viên nên theo học tại Times Edu?

Mang tính cá nhân hoá cao

  • Biết chính xác nhu cầu của người học là điều rất quan trọng. Do mỗi người học có một yêu cầu khác nhau nên giáo viên sẽ thảo luận với học viên và đưa ra danh sách những gì cần được chú trọng và ưu tiên.

  • Tại lớp học One – to – One, giáo viên sẽ giải thích cặn kẽ những phương pháp và bài học mà họ áp dụng. Trước khi dạy, giáo viên Times Edu sẽ cho nguời học biết về mục đích và cách thức mà họ hỗ trợ học viên, ví dụ như đưa ra bài tập về nhà hay sửa lỗi nói. Khuyến khích người học đặt câu hỏi.

  • Thời gian, bài học, mục tiêu, tài liệu sẽ được sắp xếp linh hoạt và phù hợp với thời gian của giáo viên và học viên. Nếu học viên yêu cầu thì giáo viên sẽ thay đổi.