Truyền thông

​Phụ trách các hoạt động Digital Marketing

  • Có khả năng lên kế hoạch Marketing. 

  • Lên kế hoạch xây dựng nội dung Content. 

  • ​Quản lý các kênh truyền thông của trung tâm.

  • ​Thực thi các hoạt động quảng bá hình ảnh trung tâm trên các kênh social media.

Contact

(+84) 346.29.6666

Follow

©2018 by Times Edu.